Bidra med ditt ord och uttryck

BaraKälla/ref: Pär: Från a till örk, andra ordlistor, genuina skåningarLägg till kommentar