religiös, skenhelig, nykterist. Ex: "Om han e hällörad Jo de ska du veda. Han e me i missionshused å me i gotemplarna å me alle anra hällörade i de här byen."

Se vidare här och här

Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar