Någon som biter ihopa, som inte ger sig. /Peter R

Kommentar (via mail): Jag har fått lära mig att ordet betyder en häst som står i stallet och biter i krubban, dvs sällan kommer ut, att jämföras med en påg som bor hemma hos sin mor tills han är 30 år och aldrig skaffar sig en egen bostad.
/Hans-GöranKommentarer  
Min far (född 1915 i nordöstra Skåne) sa att hästar som var ”krubbebidare” släppte sig mycket och ljudligt p g a luften de svalde under gnagandet på krubban.
Lägg till kommentar