väldigt, t ex "farlitt va grannt vär de ei idau"Källa/ref: Skånska Ord, Patrik Nilsson
http://www.efd.lth.se/~e96pn/skanskaord.htmlLägg till kommentar