Apparat av något slag, ting man inte riktigt förstår sig på.

Lägg till kommentar