hög, samling, men även uttryck för senfärdig person.Källa/ref: Skånska Ord, Patrik Nilsson, samt

Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson
http://www.efd.lth.se/~e96pn/skanskaord.html

Lägg till kommentar