lymmelKälla/ref: Skånska Ord, Patrik Nilsson
http://www.efd.lth.se/~e96pn/skanskaord.html

Lägg till kommentar