Bidra med ditt ord och uttryck

HärmapaKälla/ref: Skånska Ord, Patrik Nilsson
http://www.efd.lth.se/~e96pn/skanskaord.html


Lägg till kommentar