Synonym sub

en sup. Ett exempel på en redi gammal skånsk snapsvisa:

Syppavisa

De e bäst å rent la ble
allt va fylle heder.
Ja tar allri mer än tre
syba när ja eder.

Men ja eder fyra mål
alla dar på åred.
Sen nån däremellanskål
tar jag, du förstår ed.

De e mest i sönneslav
som jag brugar svira.
Gillesyppa i sitt slav
tar jag trelle fira.

Men di kan ju gott la ble
allt va fylle heder.
Bara jag får mina tre
syba när jag eder.


Från Skånsk mat och kultur (Bokförlaget Arena, 2000)Kommentarer  
På Österlen brukade vi säga:
Många syppar små bler en full å (full av)
Lägg till kommentar