klick, även spottloska eller avföring, kan även användas som verb. T ex "Solen blagar". Ex "Fy va de luttar! Du har trött i en koblaga!"Källa/ref: Skånsk ordlista sammanställd av Björn Gröhn och Kurt Lasson, samt

Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson
http://www.klangfix.se/ordlista.htmLägg till kommentar