Arg, OBS: Inte galen! långt öppet "a" som i "katt"Källa/ref: Skånsk ordlista, Björn Gröhn / Kurt Lasson
http://www.klangfix.se/ordlista.htm

Lägg till kommentar