en ettrigt närig, gridsk person. Ex: "Ja, han har väl snart millionen, men så är han också den värste glohök jag känner."Källa/ref: Skånsk-svensk ordlista, exemplifierad med skånska alldagsfraser, sammanställd av Åke Ohlmarks (Bok och Bild) 1969Lägg till kommentar