folketymologi för bibliotek (hört i Frosta hörad). Ex: "Nää, doktorn ä i Lunn i dag, han sittor å skriver på bibelappeteket, di kallarer."Källa/ref: Skånsk-svensk ordlista, exemplifierad med skånska alldagsfraser, sammanställd av Åke Ohlmarks (Bok och Bild) 1969Lägg till kommentar