Bidra med ditt ord och uttryck

folketymologi för bidé, hört i Frosta härad. Ex: "Jaha, nu ä di här me den där bajjadären te friherrinnans badrum, herr baron!" (kammartjänaren Aron Johansson på Skarhults slott).Källa/ref: Skånsk-svensk ordlista, exemplifierad med skånska alldagsfraser, sammanställd av Åke Ohlmarks (Bok och Bild) 1969Lägg till kommentar