folkemytologi för aktsam. Ex: "Du får va aktiv, så du ente tappar å skrällar den är fina pottan" (...aktsam, så du inte tappar och slår sönder den här fina vasen).Källa/ref: Skånsk-svensk ordlista, exemplifierad med skånska alldagsfraser, sammanställd av Åke Ohlmarks (Bok och Bild) 1969


Lägg till kommentar