gödselhög, gödselstad. Sammansättning av mök, på skånska mög (gödsel, smuts) och dynga (hög). Förmodligen kan sammansättningen liksom i danskan, också användas i en mer allmän betydelse av "skräp, något som är odugligt". Att ett ord med negativ innebörd kan få betydelse "tur" kan verka konstigt, men paralleller finns. Slangordet röta (tur, även otur) är formodligen identiskt med det vanliga "röta" (ruttenhet) och kan också jämföra med rabba som kanske är identiskt med ett ord rabba, "dåligt brännvin".Källa/ref: Skånska orter och ord (Corona 1988) av Bengt PampLägg till kommentar