Bidra med ditt ord och uttryck

ohyra, skadedjur. Senare leden av ordet har ev. med verbet äta att göra. Förleden skulle kunna vara ett ord åt som också är släkt med äta som betyder "ätande, frätning, ohyra".Källa/ref: Skånska orter och ord (Corona 1988) av Bengt Pamp


Lägg till kommentar