ohyra, skadedjur. Senare leden av ordet har ev. med verbet äta att göra. Förleden skulle kunna vara ett ord åt som också är släkt med äta som betyder "ätande, frätning, ohyra".Källa/ref: Skånska orter och ord (Corona 1988) av Bengt Pamp


Lägg till kommentar