ivrig, upprörd. Ex: "Kvengan va rent oppied, når hon kom him."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar