Bidra med ditt ord och uttryck

omgångar, varv, gånger. Ex: "Når hon hade hört Ola hosta ett par omlav, skicka hon bå ette doktoren i stan."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar