nöten, huvudet, men även nytta, t ex nytta av. Ex: "Lugna dig, annars får du en smäll på nöttan." eller "Den bogen hadde ja varkligen nötta å."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar