Bidra med ditt ord och uttryck

dåligtKälla/ref: Skånsk ordlista sammanställd av Björn Gröhn och Kurt Lasson
http://www.klangfix.se/ordlista.htmLägg till kommentar