Synonym fittemaud

smörgås med flott och salt. Ex: "Hört från en gård vid Norra Tvärgatan i Helsingborg: En nödig påg ropade upp till sin mor på andra våningen:
- Mior! Kasta ner dassanögelen å en tining å en fittamad!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonKommentarer  
Fittamaden är ofta besjungen på skånska kalas
En fittamad, en fittamad, de e en mad
me fit… me ister på
:D
Min morfar åt fittamad och det var ju en grovbrödsskiva med stelnat stekflott och salt på. Precis som en fittamad ska vara. Han bodde i Nymö någon mil utanför Kristianstad.
Historien är att han först begärde en smörmad men fick svaret nu tar du en fittamad eftersom smör är dyrt!
Lägg till kommentar