hugga av, t ex blasten på betor. Ex: "Va fårrsikti når du nackar bedor, sau du ente hogger fingrarna au de."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar