smutsig. Ex: "Han e sau mögfäri å se, sau de luttar."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar