Bidra med ditt ord och uttryck

ett mål mat. Ex: "De här räcker bara te itt mätte!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar