Bidra med ditt ord och uttryck

en mystisk figur, en hare som tjuvmjölkade korna. Ex: "Mälkaharen kånne dra mälk ifrau koorna. En gång när skovajtarens Bejnt geck på jakt, så feck han syn på en hare å skåd på en, men haren satte se på bagbenen å grina. Då fårsto Bejnt, ad de va en mälkahare, så han to en selverknapp han hade i lomman, ladda bössan me knappen å skåd. De ble en skräll å Bejnt dratta på ännen. Når han titta opp lå haren där å va dö, men när han kom nära så han ad de va ett håseskaft me fira träpenga te ben."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar