Se Habbe di ko ska du få en bedaKälla/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar