ladugården. Ex: "Va de e jonked å gott i manesed enge hos kregen."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar