inkromet av ett bröd. Ex: "Du ska eda skorpan åsse! Ente bara mallen."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar