mat, något att äta. Ex: "Iblann feck hon litta madavured me se him te glöttana, en kaga brö, en bid sill, en bid sul å en tår mälk."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar