gå. Ex: "Fåsst kom kvigan. Sen kom Per löntane ette."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar