ljus. Ex: Ola, när han fått det nya eletriska ljuset förklarat för sig: "- Ja fårrstår allt me de där nya ljusasettet. De e bara en sag ja ente begriper. Hånt kan di fau fårrteschenen te å rinna i di där tunne tråarna"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar