den bäste. Ex: "Hade han ente fylled tad överhånn, så hade han vad en au di ligaste klockarna i ditta land."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar