kläder, trasor. Ex: "Du kan väl ente gau ud i didärne skitta lasarna."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar