lakan. Ex: Prästen vid husföröret:
- Va gjorde de människor, som inte hade lagen
Ola: - Di va väl tvungna å ligga på bara pudan.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar