svimma av, domna, se även audölmad. Ex: Han lå där rent aukövnad."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar