Bidra med ditt ord och uttryck

kivar i all vänskaplighet. Ex: "Bli ente arri pau far, tös. Han bara kältras."



Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson



Lägg till kommentar