överraskande. Ex: "De kom så kållstybanes så ja visste ente va ja skolle si."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar