korg att bära på ryggen för transport av fisk (sill). Ex:
"Somliga bär sin sill på rygg
i en kyva ren å snygg.
Annra di gör som ja nu gör,
kör den på rullebör."
(ur Råå-visan)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar