kraft, styrka. Ex: "Får nu se om du har nånna kråsor i nävarna."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar