klenät. Ex: "Kom ing på kaffe. Ja har nybagade klenor."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar