Synonym klabberi

klammeri. Ex: "Han hade kommet i klammasjon me nåra papper han skreved pau."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar