Bidra med ditt ord och uttryck

klockringning som består av slag med kläppen mot klockans kant.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar