manhaftig, mallig, viktig. Ex: "Titta på stabbopaugen, så karravänd han blitt sen han fåd hjälpa Johan i stalled."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar