så mycket man kan ta i två händer. Ex: "- Hur mied mel ska ja ta
- Ta itt jöbne."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar