(med betonging på a) varandra. Ex: "Paugar å töser lekte me inan."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar