lägga sig ovanpå, vila. Ex: "Ja brugar allti hälla maj itt tag ette middan."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar