helg. Ex: "Tösst i stuan, glöttar! E de ente grant når de ringer te hälad!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar