egennamnet Hans. Namnet förekommer i många, ofta nedsättande sammanställningar, t. ex. möghåns, pekhåns, spesshåns m. fl.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar