göra sig iordning, tvätta sig. Ex: "Så kan du väl ente se ud på gille. Gå ing å hydda dej."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar